AHŞAP MİNBER VE MİHRAB

El Oyması Minber, Mihrap, Kürsü, Müezzinlik

El oyması ahşap ürünlerimiz Kahramanmaraş ta üretilmektedir. Oyma sanatı bu şehrimizde zirve yapmıştır. Osmanlı imparatorluğu döneminde büyük gelişme gösteren ahşap oyma sanatı camilerin süslemesinde önemli rol üstlenmiştir. Camilerin yanında padişah ve hanedan saraylarının tezyinatında da sık sık kullanıla gelmiştir. Selatin camilerinde ve görkemli saraylarda ahşap oyma sanatının izlerini görmekteyiz. Bu minval üzere camilerimizi bu sanatla tanıştırmak istiyoruz.